Exclusive Service

WhatsApp:

050-7777959

Phone:

050-4461602

Email:

contactus.dada@gmail.com

ביטולים והחזרות


הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

1. ביטול הזמנת המוצר אפשרי מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. ​ לא יינתן זיכוי כספי לאחר 5 ימי עסקים.

2. החזרת המוצר כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
על מוצר שיגיע פגום לא יינתן החזר כספי.

3. במידה ורכשתם מוצר וקיבלתם משלוח בחינם והנכם רוצים להחזיר את המוצר, יקוזז מההחזר הכספי עלות המשלוח בסך 45 ש"ח או לחילופין משלוח על חשבון הלקוח לכתובת דהדה טקסטיל, קרית שמונה , ביאליק 21

4. החזר כספי ינתן ללא עלות המשלוח ​